SHUNXIN sp. z o.o.

Spółka SHUNXIN sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000428151
 • REGON – 146200289
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-27

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-27

Dane adresowe firmy SHUNXIN sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Złota 61 100

Miejscowość – 00-819 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.22966
Długość geogr. – 20.998711

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 38 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców

PKD 2 – 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

PKD 3 – 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

Dane wpisane do KRS

VORTEX sp. z o.o.

Spółka VORTEX sp. z o.o. / siedziba Rzeszów

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000428091
 • REGON – 180869770
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-26

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-24

Dane adresowe firmy VORTEX sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Rzeszów

Ulica – Broniewskiego 24 162

Miejscowość – 35-206 Rzeszów

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.05175
Długość geogr. – 21.98243

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej

PKD 2 – 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej

PKD 3 – 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej

Dane wpisane do KRS

LOKO A.Z. ZYMEK sp.j.

Spółka LOKO A.Z. ZYMEK sp.j. / siedziba Pszczyna

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000428212
 • REGON – 272196848
 • NIP – 6381000424

Forma prawna – spółki jawne

Data ostatniego wpisu – 2012-07-27

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-27

Dane adresowe firmy LOKO A.Z. ZYMEK sp.j.

Siedziba rejestrowa – Pszczyna

Ulica – Górnośląska 15

Miejscowość – 43-100 Pszczyna

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.128191
Długość geogr. – 19.00735

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 18.1 Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią

PKD 2 – 18.2 Reprodukcja zapisanych nośników informacji

PKD 3 – 25.1 Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych

Dane wpisane do KRS

EXTREME sp. z o.o.

Spółka EXTREME sp. z o.o. / siedziba Racibórz

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000428189
 • REGON – 243001959
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-30

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-28

Dane adresowe firmy EXTREME sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Racibórz

Ulica – Bosacka 61

Miejscowość – 47-400 Racibórz

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.090019
Długość geogr. – 18.231621

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego

PKD 2 – 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

PKD 3 – 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Dane wpisane do KRS

CAR SERVICE sp. z o.o.

Spółka CAR SERVICE sp. z o.o. / siedziba Włocławek

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000428354
 • REGON – 341308490
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-30

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-28

Dane adresowe firmy CAR SERVICE sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Włocławek

Ulica – Paprocia 37

Miejscowość – 87-800 Włocławek

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.637379
Długość geogr. – 19.07794

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

PKD 2 – 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych

PKD 3 – 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Dane wpisane do KRS

ALTER sp. z o.o.

Spółka ALTER sp. z o.o. / siedziba Lublin

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000428241
 • REGON – 61443773
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-30

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-28

Dane adresowe firmy ALTER sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Lublin

Ulica – Mgielna 6B

Miejscowość – 20-833 Lublin

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.263729
Długość geogr. – 22.49847

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 58 Działalność wydawnicza

PKD 2 – 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz dzialalność powiązana

PKD 3 – 63 Działalność usługowa w zakresie informacji

Dane wpisane do KRS

ARCID sp. z o.o.

Spółka ARCID sp. z o.o. / siedziba Poznań

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000427683
 • REGON – 8059754
 • NIP – 7780021351

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-30

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-28

Dane adresowe firmy ARCID sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Poznań

Ulica – Śniadeckich 1 6

Miejscowość – 60-773 Poznań

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.403074
Długość geogr. – 16.90487

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

PKD 2 – 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

PKD 3 – 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

Dane wpisane do KRS

SCANVAEGT NORDIC sp. z o.o.

Spółka SCANVAEGT NORDIC sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000428287
 • REGON – 146237217
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-30

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-28

Dane adresowe firmy SCANVAEGT NORDIC sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Al. Jana Pawła Ii 27

Miejscowość – 00-867 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.23914
Długość geogr. – 20.997721

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

PKD 2 – 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem

PKD 3 – 9 Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie

Dane wpisane do KRS

GETA sp. z o.o.

Spółka GETA sp. z o.o. / siedziba Poznań

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000428031
 • REGON – 302171825
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-30

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-28

Dane adresowe firmy GETA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Poznań

Ulica – Sielska 17 A

Miejscowość – 60-129 Poznań

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.38834
Długość geogr. – 16.848914

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 17.21.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

PKD 2 – 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

PKD 3 – 29.20.Z Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep

Dane wpisane do KRS

BOGMAR KATOWICE sp. z o.o.

Spółka BOGMAR KATOWICE sp. z o.o. / siedziba Katowice

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000428393
 • REGON – 243000090
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-30

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-28

Dane adresowe firmy BOGMAR KATOWICE sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Katowice

Ulica – Wajdy 14 13A

Miejscowość – 40-175 Katowice

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.273111
Długość geogr. – 19.03673

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

PKD 3 – 43 Roboty budowlane specjalistyczne

Dane wpisane do KRS

DOM HOFFMANNA sp. z o.o. sp.k.

Spółka DOM HOFFMANNA sp. z o.o. sp.k. / siedziba Poznań

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000428301
 • REGON – 302173267
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowe

Data ostatniego wpisu – 2012-07-30

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-28

Dane adresowe firmy DOM HOFFMANNA sp. z o.o. sp.k.

Siedziba rejestrowa – Poznań

Ulica – Słowackiego 17 7

Miejscowość – 60-822 Poznań

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.415651
Długość geogr. – 16.914

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 3 – 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

Dane wpisane do KRS

P.W. EKO-BAMIR sp. z o.o.

Spółka P.W. EKO-BAMIR sp. z o.o. / siedziba Kalisz

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000428436
 • REGON – 302166110
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-30

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-28

Dane adresowe firmy P.W. EKO-BAMIR sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Kalisz

Ulica – Koszutskiego 20

Miejscowość – 62-800 Kalisz

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.760485
Długość geogr. – 18.047

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych

PKD 2 – 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

PKD 3 – 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

Dane wpisane do KRS

MADER ADRIAN RYBKOWSKI sp.j.

Posted on 6 of Luty, 2014 by

Spółka MADER ADRIAN RYBKOWSKI sp.j. / siedziba Pruszcz Gdański

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000428539
 • REGON – 221717020
 • NIP –

Forma prawna – spółki jawne

Data ostatniego wpisu – 2012-07-31

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-29

Dane adresowe firmy MADER ADRIAN RYBKOWSKI sp.j.

Siedziba rejestrowa – Pruszcz Gdański

Ulica – Raciborskiego 1A/C L2

Miejscowość – 83-000 Pruszcz Gdański

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.251621
Długość geogr. – 18.6199

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 01.49.Z Chów i hodowla pozostałych zwierząt

PKD 2 – 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem

PKD 3 – 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Dane wpisane do KRS

ŚWIAT MODY sp. z o.o.

Posted on 6 of Luty, 2014 by

Spółka ŚWIAT MODY sp. z o.o. / siedziba Katowice

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000428368
 • REGON – 242999022
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-30

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-28

Dane adresowe firmy ŚWIAT MODY sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Katowice

Ulica – Warzywna 7 6

Miejscowość – 40-545 Katowice

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.225971
Długość geogr. – 18.99819

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

PKD 2 – 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

PKD 3 – 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Dane wpisane do KRS

SRS SHIP REPAIR SERVICES sp. z o.o.

Spółka SRS SHIP REPAIR SERVICES sp. z o.o. / siedziba Gdynia

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000428068
 • REGON – 221717646
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-30

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-28

Dane adresowe firmy SRS SHIP REPAIR SERVICES sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Gdynia

Ulica – Wesoła 7

Miejscowość – 81-578 Gdynia

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.49469
Długość geogr. – 18.41427

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

PKD 2 – 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

PKD 3 – 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Dane wpisane do KRS

FLONTEX.EU sp. z o.o. sp.k.

Posted on 2 of Luty, 2014 by

Spółka FLONTEX.EU sp. z o.o. sp.k. / siedziba Bytom

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000428527
 • REGON – 243001971
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowe

Data ostatniego wpisu – 2012-07-31

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-29

Dane adresowe firmy FLONTEX.EU sp. z o.o. sp.k.

Siedziba rejestrowa – Bytom

Ulica – Świętej Elżbieta 6

Miejscowość – 41-905 Bytom

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.338692
Długość geogr. – 18.865999

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 13.92.Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych

PKD 2 – 13.96.Z Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych

PKD 3 – 22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych

Dane wpisane do KRS

GAL – POLSKA GRUPA ZAKUPOWA sp. z o.o.

Spółka GAL – POLSKA GRUPA ZAKUPOWA sp. z o.o. / siedziba Rzeszów

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000428376
 • REGON –
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-30

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-28

Dane adresowe firmy GAL – POLSKA GRUPA ZAKUPOWA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Rzeszów

Ulica – Reformacka 6

Miejscowość – 35-026 Rzeszów

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.034391
Długość geogr. – 21.997681

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów

PKD 2 – 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych

PKD 3 – 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych

Dane wpisane do KRS

TARASEK sp. z o.o. S.K.A.

Spółka TARASEK sp. z o.o. S.K.A. / siedziba Grybów

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000426484
 • REGON – 122626073
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowo-akcyjne

Data ostatniego wpisu – 2012-07-30

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-28

Dane adresowe firmy TARASEK sp. z o.o. S.K.A.

Siedziba rejestrowa – Grybów

Ulica – Kochanowskiego 1

Miejscowość – 33-330 Grybów

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 49.615059
Długość geogr. – 20.98048

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

PKD 2 – 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji

PKD 3 – 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

Dane wpisane do KRS

CORVID sp. z o.o.

Spółka CORVID sp. z o.o. / siedziba Police

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000428397
 • REGON – 321256685
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-30

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-28

Dane adresowe firmy CORVID sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Police

Ulica – Tanowska 6

Miejscowość – 72-010 Police

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 53.57477
Długość geogr. – 14.46044

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

PKD 2 – 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych

PKD 3 – 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych

Dane wpisane do KRS

BIONAT sp. z o.o.

Spółka BIONAT sp. z o.o. / siedziba Kraków

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000428085
 • REGON – 351578655
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-30

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-28

Dane adresowe firmy BIONAT sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Kraków

Ulica – Zawiła 53

Miejscowość – 30-390 Kraków

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.007889
Długość geogr. – 19.903481

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 10.13 Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego

PKD 2 – 10.31 Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków

PKD 3 – 10.32 Produkcja soków z owoców i warzyw

Dane wpisane do KRS

BIURO sp. z o.o.

Spółka BIURO sp. z o.o. / siedziba Poznań

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000428332
 • REGON – 302171713
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-30

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-28

Dane adresowe firmy BIURO sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Poznań

Ulica – Janickiego 20 B

Miejscowość – 60-542 Poznań

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.422041
Długość geogr. – 16.888781

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 69.10.Z Działalność prawnicza

PKD 2 – 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

PKD 3 – 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Dane wpisane do KRS